2019 Yılı İçin 7143 Matrah ve Vergi Artırımı Bozulanlar Dolayısıyla Vergi İncelemesinde Ne Yapılmalıdır?

SGK kategorisine 7 Ocak, 2019 tarihinde eklendi, 518 defa okundu

Bu Kanunun7143 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunduğu hâlde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanun hükümlerini ihlal eden borçluların ihlale neden olan tutarları, diğer yazılarımızda belirtilen süre ve şekilde, ödeme süresi gelmemiş taksitleri ise bu Kanunda öngörülen şekilde tamamen ödemeleri hâlinde ilgili mevzuat uyarınca kesilmesi gereken vergi cezaları ve idari para cezalarının kesilmesinden ve tahakkuk edip etmediğine bakılmaksızın bu alacaklardan ve bunlara ilişkin fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

7143 sayılı Kanunun beyan ve başvurular üzerine hesaplanan tutarları Kanun hükümlerine uygun ödemeyerek ihlal eden borçluların, geçici 2 nci madde hükümlerinden yararlanması durumunda, ihlal tarihinden yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihine kadar geçen sürede kesilmesi gereken vergi cezaları ile ilgili ne şekilde işlem yapılacağı hususu açıklığa kavuşturulmaktadır.

Devamını Oku

7143 SGK 2019 Ocak, Şubat, Mart, Nisan Ödeme Örnekleri

SGK kategorisine 7 Ocak, 2019 tarihinde eklendi, 622 defa okundu

7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında,

Bu Kanunun 10 uncu maddesinin on üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere bu Kanun kapsamında 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu taksitlerinin ödeme süreleri, 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatılmıştır.

2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süresi 28/2/2019 tarihine (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Söz konusu taksitlerin ödeme süresi tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.

Devamını Oku

7143 Sayılı Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybedenler İçin Düzenlemeden Yararlanılabilmesi İçin Ne Yapılmalı?

SGK kategorisine 7 Ocak, 2019 tarihinde eklendi, 447 defa okundu

7143 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları ödemeleri gerektiği tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır.

 Bu düzenlemeden yararlanılabilmesi için;

a) 7143 sayılı Kanun kapsamında borçların yapılandırılmış olması,

b) 28/12/2018 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nedeniyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması,

c) İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten ödeme tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 28/2/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi,gerekmektedir.

Yukarıda yer alan düzenlemeden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır.

Devamını Oku

7143 Yapılandırması Bozulanlara 2018 Bitmeden Ödemeyle İlgili Yeni Fırsat!

Maliye kategorisine 30 Aralık, 2018 tarihinde eklendi, 3.062 defa okundu

Daha önceki yazımızda belirttiğimiz gibi 7143 Sayılı Vergi ve SGK Alacaklarında Yapılandırma Kanununda ilk iki taksit ödeme süresi geçti. Kanunda yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksidin zamanında ödenme şartı bulunmaktaydı.

Hangi durumda  7143 Yapılandırması 2018 yılı itibariyle nasıl Bozuluyor?

  • İlk taksit ödeme zamanında ödenmediğinde,
  • İlk taksit zamanında ödenmiş olsa bile ikinci taksit süresi içinde ödenmeyince,

yapılandırma otomotikman bozulmaktaydı.

7143 sayılı kanuna 2018 Aralık ayında eklenen Geçici 2’inci madde ile 7143 vergi yapılandırması yukarıda belirttiğimiz şartları sağlamayanlara ödenmeyen tutarlar için son fırsat verildi.

Devamını Oku

Uyumlu İşverenlerin SGK Prim Borçlarına Taksit İmkanı Getirildi

SGK kategorisine 23 Kasım, 2018 tarihinde eklendi, 334 defa okundu

uyumlu-işverenlerin-sgk-borcu-60-taksite-bağlandı

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı tarafından Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde, Cumhurbaşkanlığı ile 16 bakanlığın toplamda 400 proje ile 100 günde yapması planlanan icraatlar bilinen adı ile 100 günlük eylem planı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan bu eylem planı dahilinde, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlerin yüzünü güldürecek, ekonomik sıkıntılar içerisinde nefes aldıracak bir proje hayata geçirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu yayınlamış olduğu bir genelge ile uyumlu işverenler yani esasında SGK’ya olan ödev ve sorumlulukları zamanında yerine getiren, kanun ve yönetmelikler dahilinde hizmet veren geniş tabiri ile SGK nezdinde sicili temiz olan işverenler mücbir sebeplerle gününde ödenemeyen primlerin ödenmesi adına taksit imkanı getirmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinden yapılmış olan duyuruya göre bu taksitlendirmeden yararlanabilmek için uyumlu işverenin tarifi dolaylı olarak yapılmıştır. Şöyle ki; duyuruda primlerin taksitlendirilebilmesi için şartlar getirilmiştir. Buna göre 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup da bu 3 yıl içerisinde beyannamelerini süresi içerisinde SGK’ya bildirmiş, borç ödeme noktasında iyi niyetli olup da son 1 yıllık borcu bulunanlar bu taksitlendirmeden yararlanabileceklerdir.

Şartları taşıyan ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunan işverenler, 1 yıllık aylık prim ve muhtasar borçlarını 60 aya kadar taksitlendirilecektir.

Devamını Oku