Ayda 10 Günden Az Ev Hizmetlerinde Çalışmalarda Bilinmesi Gerekenler

SGK kategorisine 11 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 2.885 defa okundu

ayda 10 günden az ev hizmetinde çalışanların primi

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut kapıcılığı düzenleyen ek 9. maddesinin 2. fıkrasında ev hizmetlerinde gerçek kişiler tarafından çalıştırılan ve çalışma gün sayısı bir ayda 10 günden az olanların iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortasının yapılması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz 5510 sayılı yasanın 9. Maddesindeki çelişkileri yada anlaşılmayan yanları açıklamak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 01.04.2015 tarihinde 29313 sayılı Resmi Gazetede Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9’uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ yayınlanmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız!

Gerek kanun maddesi gerekse kanun maddesinin dayanak teşkil edilerek hazırlanan tebliğ ile birçok soru 2019 yılı için cevabını bulmuş durumdadır. Bunlara örnek vermek gerekirse;

1-Ev hizmeti nedir veya hangi işler ev hizmeti sayılmaktadır?

Temizlik, ütü, çamaşır, yemekten tutunda evin ihtiyaçları için yapılan alışveriş hatta evin bahçesinin bakımı ile çocuk, hasta ve yaşlı bakımı da ev hizmeti sayılmaktadır.

2-Ev hizmetinden hangi işverenler yararlanacak?

Gerçek kişi işverenler yararlanacak. Bir başka anlatımla tüzel kişiler örneğin X San. ve Tic. Ltd. Şti. ev hizmetleri sigortalılık talebinde bulunamayacaktır.

3-Ev hizmetinden hangi işçiler yararlanacak?

Geniş bir açıdan düşünülecek olursak; herhangi bir işte çalışmayanlar, isteğe bağlı olarak kendi sigortalarını kendileri yatıranlar, SGK’dan geliri olan veya aylık alanlar, 5510 sayılı yasanın sigortalı sayılanları düzenleyen 4. maddesindeki kişiler ile ayrıca 2925 sayılı kanuna ve 5510 sayılı kanunun ek 5 ve ek 6. maddelerine tabi çalışanlar ev hizmetlerinde çalışabilirler.

4-Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışanların maliyeti nedir?

Evinde 10 günden az süreli sigortalı çalıştıran gerçek kişiler çalıştırdıkları her gün için asgari ücretin günlük %2’si oranın prim ödemek durumundadır. (Formül:Brüt asgari ücret/30/100*2) (Örnek:2018 yılı brüt asgari ücret 2.029,50/30/100*2=1,353 TL.:1 günlük işverene maliyeti)

5-Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışanlar emeklilik sigortası primi ödeyecek mi? Ödeyecek ise yapması gereken işlemler nelerdir?

Ev hizmetinde 10 günden az çalışan kişinin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur yeter ki çalıştıran kişi tarafından 1 gün dahi iş kazası primi girilmiş olsun. Ancak çalışan uzun vade veya genel sağlık sigorta primini takip eden ayın sonuna kadar ödemez ise bu dönemki primi ödeme imkanı kalmayacaktır.

6-Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışanlar emeklilik veya sağlık sigortası olarak ne kadar bedel ödemek zorundalar?

Günlük brüt asgari ücretin 30 katı üzerinden %32,5’u olacak şekilde bir ücret ödenmesi gerekmektedir. (Örnek:2018 yılı brüt asgari ücret 67,65*30/100*32,5=659,59 TL. aylık çalışana maliyeti)

7-Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışanlar genel sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilirler mi? Yararlanabilirlerse nasıl yararlanabilirler?

Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışanlar genel sağlık sigortası yardımından yararlanabilirler. Ancak yararlanabilmesi için primini gelecek ayın sonuna kadar ödemek şartıyla yararlanabilir. Bu sayede örneğin eşi sayesinde almış olduğu sağlık yardımını almaya da devam edebilecektir.

8-Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştırmaların müracaatı nasıl yapılmaktadır?

Müracaat etme işlemleri önceden 2 ile sınırlı iken günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte bu sayı üçe çıkmıştır.

Bunlardan ilki ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıran kişi ev hizmetinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin formu doldurup ya bizzat kuruma teslim edebilir veya posta yolu ile gönderebilir.

ayda 10 günden az çalışmalarda doldurulacak form

İkincisi ise www.turkiye.gov.tr internet sitesine giriş yapıldıktan sonra e-hizmetler menüsünde SGK seçilerek açılan bölümde 4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama ekranından müracaat işlemleri yapılabilmektedir.

ayda-10-günden-az-çalışma-e-devlet-bildirim

Son ve en yeni müracaat şekli ise cep telefonunun kısa mesaj sistemi (SMS) kullanılarak yapılan müracaattır. Burada işveren bir kereliğine kendi T.C. kimlik numarasını yazıp 5510’a kısa mesaj göndermek suretiyle sisteme kaydını oluşturur sonrasında onay mesajına müteakip çalışan kişinin T.C. kimlik numarasını yine 5510’a kısa mesaj olarak gönderir.

ayda-10-günden-az-ev-hizmetler-kısa-mesaj

9- Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştırmaların primleri nasıl ödenmektedir?

Bu sorunun cevabı müracaat şekillerine göre değişmektedir. Eğer yukarıda belirttiğimiz ilk iki yol tercih edildi ise yani ya doğrudan kuruma gidip form doldurma ya da doldurulan formu posta yolu ile kuruma gönderme ya da e-devlet sistemi üzerinden müracaat edildi ise banka aracılığı ile ödeme yapılmaktadır. Şayet üç numaralı kısa mesaj yolu ile müracaat tercih edildi ise cep telefonunun mobil hattı üzerinden otomatik olarak ödemesi yapılmaktadır. Bu nedenle kısa mesaj yolu tercih edilirken cep telefonu operatör ayarlarında mobil ödeme açık olması gerekmektedir.

10-Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışmalarda bilmemiz gereken başkaca durumlar neler olabilir?

Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar kanunen işveren sıfatına haiz değildir, işveren sıfatları bulunmadığı için de yasanın işverenler için yükümlülük haline getirdiği işe giriş/çıkış bildirgeleri, aylık prim veya hizmet belgesi vs. evrakları tutmasına gerek yoktur.

Emekli aylığı aldığı hale ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı bir işte çalışan kişinin emekli aylığından herhangi bir kesinti yapılmaz.

Müşterek konutta oturup da üçüncü dereceye kadar olan yakın akrabaların yapmış olduğu ev işleri bahsetmiş olduğumuz ve dolayısı ile iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortasının yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yabancı uyruklular ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı bir işte çalışamazlar.

5510 SMS İle Ev Hizmetlerinde Çalışanlara Sigortalılık (Video)

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.