İkinci El Araç Satış Yönetmeliği Değişti Ekspertiz Raporu Zorunlu Oldu

Kamu Duyuru kategorisine 8 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 980 defa okundu

yönetmelikle değişik ekspertiz raporu ikinci el araç

 

Bilindiği üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 13.02.2018 tarih 30331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te uzun süredir gündemde olan değişiklik nihayet gerçekleşti.

Buna göre 08.09.2018 tarih 30529 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yayınlanan önemli değişiklikler; ikinci el araç satışı yapmak isteyen işletme yetkilisi şartları, mesleki yeterlilik sertifikasının zorunluluğu, ekspertiz yaptırma mecburiyeti, garanti ve ayıplı malların listesi ve bu mallardan araç satışı yapan işletmelerin sorumluluğudur.

Yönetmelikteki ekpertiz rapor değişikliği;

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin ekspertiz raporuınu düzenleyen 14. maddesi,

(1) Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınır ve raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilir. Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenir. (2) Ekspertiz raporunda asgari olarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standartta yer alan hususlara yer verilir. (3) Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el otomobil ve arazi taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir. (4) Ekspertiz raporu, Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standarda göre verilen TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafından düzenlenir ve beş yıl süre ile saklanır. (5) Ekspertiz raporunu düzenleyen kişiler ekspertiz raporundaki bilgilerin taşıtın gerçek durumunu yansıtmamasından sorumludur. (6) Bakanlık, TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip işletme sayısını ve taşıt türleri itibarıyla ekspertiz hizmetinin yaygınlaşmasını dikkate alarak ekspertiz raporu alma zorunluluğu bulunan diğer ikinci el motorlu kara taşıtı türlerini, ekspertiz raporunda yer verilecek diğer bilgileri, TSE hizmet yeterlilik belgesi verilecek işletmelerde ve bu işletmelerde çalıştırılan kişilerde aranan nitelikleri, ekspertiz raporu düzenleyenlerin sorumluluklarını, hizmet yeterlilik belgesi ile ekspertiz raporu ücretinin üst sınırını ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üst meslek kuruluşlarının görüşünü alarak belirlemeye yetkilidir. “

Yönetmelikte dikkat çeken diğer detaylar;

  • Artık her önüne gelen araç satış işi ile uğraşamadığı gibi eğitim, yaş, adli sicil kaydı nitelikleri ile kalifiyeli kişilerin iş yapmasının önü açılmış olmakla aynı zamanda da yetki belgesi elzem hale gelmiştir.
  • Sekiz yaş veya 160000 kilometre araçlar kapsam dışı bırakılarak otomobil ve arazi taşıtlarında ekspertiz raporu aldırılması zorunlu hale gelmiş olup bu ekspertiz bedelinden ise satış işleminde alıcıdan kaynaklanan bir sebeple vazgeçilmesi halinde alıcı diğer hallerde ise satıcı karşılamaktadır.
  • Motor, şanzıman, konvektör, diferansiyal, elektirik aksamı gibi önemli parçalar 3 ay veya 5000 kilometre boyunca satıcı tarafından garantilenmiştir.

İlgili Yönetmeliğe Ulaşmak İçin Yıklayınız!

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.