İmar Affı Ödeme, Beyan Şekli 2019

Kamu Duyuru kategorisine 14 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 905 defa okundu

imar-affı-çıktı

Bilindiği üzere 18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na Geçici 16. madde eklenmiştir.

İlgili yasaya ulaşmak için tıklayınız!

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak bir de 06.06.2018 tarihinde 30443 sayılı Resmi Gazete ile Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı tebliğ yayınlanmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız!

Gerek kanuna eklenen geçici madde gerekse yayınlanan tebliğ ile halk arasında bilinen adı ile “İmar Affı” gündeme gelmiştir.

İmar affı nedir?

İmar Kanunu ile bu kanun ile sıkı sıkıya bağlı olan diğer yasal düzenlemelere aykırı olarak yapılmış yapıların yine başka bir yasal düzenleme ile getirilen şartlar doğrultusunda affedilmesidir.

Hangi yapılar mevzuata aykırıdır?

Başta İmar Kanunu veya Belediyelerin kendi iç işleyişlerindeki düzenlemelere aykırı olarak izin ya da ruhsat alınmaksızın yapılan veyahut imar planlarında önceden planlanan tespit ve değerlendirmelere riayet edilmeden ya da onaylanmadan yapılan yapılar mevzuata aykırıdır.

2018 yılı imar affında öne çıkan düzenlemeler nelerdir?

1-Af talebinde bulunulacak olan yapının 31.12.2017 tarihinde önce yapılmış olması zorunludur.

Yani 31.12.2017 tarihinde sonra yapılan yapılar bu kanun kapsamında olup tespiti halinde idari ve cezai müeyyideleri bulunmaktadır.

Burada akla gelen ilk soru şudur: Yapının 31.12.2017 tarihinde önce yapıldığı nasıl tespit edilecek?

Yayınlanan tebliğe göre müracaat sahibinin beyanı bu işlerde esas alınacak olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da müracaat sahibinin beyanlarını denetleyecektir. Yani Bakanlık yetkilileri müracaata konu yapıya gelip inceleme yapma yetkileri bulunmaktadır.

Buradan yola çıkacak olursak akla gelen ikinci soru ise şudur: Müracaat sahibi aftan yararlanmak için yalan beyanda bulundu ise bunun sonucu nedir?

Yine yayınlanan tebliğe göre şayet müracaat sahibi evrakların tanzim edilmesi esnasında devlet kurumlarını yanıltmaya çalıştı ise örneğin yapı 31.12.2017’den sonra yapılmış olmasına rağmen sanki bu tarihten önceymiş gibi belge düzenledi ise bunun hem idari hem de cezai sonuçları bulunmaktadır. Son düzenlemeye göre 2019 Haziran ayına kadar imar affı süresi uzamıştır.  Şöyle ki;

(A)İdari sonuçlar: belge iptal edilir, verilen haklar geri alınır ve tahsil edilmiş olan bedel iade edilmez.

(B) Cezai sonuçlar: Müracaat sahibi hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 206. maddesi uyarınca resmi belgenin düzenlenmesi esnasında yalan beyanda bulunmak suçundan dolayı suç duyurusunda bulunulur ki bu suçun cezai müeyyidesi ise üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır.

2-Af müracaatının 31.10.2018, aftan kaynaklı ödemenin ise 31.12.2018 tarihine kadar yapılması zorunludur.

Hemen belirtmekte fayda olduğunu düşünmekteyiz. Tebliğe göre başvuru ve ödeme sürelerinin 1 yıla kadar uzatılması adına Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiş durumdadır. Toplum nezdinde uyanan yaygın görüş de tebliğde böylesine bir düzenleme yoluna gidildi ise sürelerin uzatılacağı yönündedir. Ancak henüz aksine bir düzenleme olmadığı için başvuruların bir an önce yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Buradaki ilk sorumuz ise: Müracaatlar nereye/nasıl yapılır ve kimler müracaat edebilir?

Yayınlanan tebliğe göre müracaatlar iki yolla yapılmaktadır.

(A)www.turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden müracaat ki günümüz teknolojisinde en sık kullanılan müracaat yoludur. E-devlet sistemine giriş yapılarak imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulama ekranından yeni başvuru butonu tıklanarak çıkan sayfaya onay verildikten sonra açılan sayfada kişisel bilgiler ve yapıya ait bilgiler eksiksiz doldurulur. Sonrasında ise yapının hangi bölümünün mevzuata aykırı olduğu fotoğraf eklenmek suretiyle sisteme kaydedilir.

Konu ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kısa bir video hazırlamış olup videoda detaylı anlatım bulunmaktadır.

İmar Barışı başvuruları, e-devlet kapısından gerçekleştirilecek (Video)

(B) Yapı Kayıt Belgesi vermek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlara bizzat müracaat edilerek yapı kayıt formunun doldurularak kurum ve kuruluşa teslim edilmesi ile müracaat edilebilir.

Yayınlanan tebliğe göre müracaatları yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından yapılacaktır.

Bir diğer soru ise: Ödemeler nasıl hesap edilecek ve nereye ödenecek?

Yapı kayıt bedeli; arsa emlak vergi değeri ile yapı yaklaşık maliyet değeri toplamı üzerinden konutlarda %3 ticari kullanımlarda  %5 oranı baz alınır. Ayrıca yapının bulunduğu arsanın emlak değeri ile belediyeden alınan asgari metrekare birim değeri esas alınarak beyan etmiş olduğunuz metrekareler üzerinden otomatik olarak hesap edilecek ve cep telefonunuza 24 saat içerisinde kısa mesaj yolu ile bildirilecektir. Aynı zamanda gelen mesajda banka hesap numarası ve yapı kayıt başvuru numarası bildirilecektir. Mesaj doğrultusunda gerekli ödemenin yapılması ile imara aykırı yapınız kayıt altına alınmış olur. Kayıt altına alınma işleminin onaylanmasından sonra artık yapınız af kapsamında yasal bir yapı olarak gözükecektir. Unutmadan belirtilmelidir ki; yapı kayıt belgenizi ilgili belediyeye veya il özel idaresine verilmesi gerekmektedir.

Yapı kayıt bedeli için ne kadar ödeme yapmanız gerektiğini hesaplamak için tıklayınız!

Başka bir soru ise: Müracaatın yapılması sonucunda alınan yapı kayıt belgesinin hukuki korumaları nelerdir?

Yapı kayıt belgesi yapının yeniden yapılaması veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olup bu belgeyi almış olmakla öncelikle yapı kanuna uygun hale gelmektedir, bu sayede de yapı için gerekli su, elektrik, doğalgaz gibi abonelikler alınabilir hale gelir. Yapının her an görevli memurlarca yıkılma tehdidi ortadan kalkar. Hatta öncesinden verilmiş olan yıkım kararları ile idari para cezaları da ortadan kalkar. Bununla birlikte çok tartışılan başka bir konu ise hakkınızda Türk Ceza Kanunun 184. maddesi uyarınca açılan imar kirliliğine neden olma suçlamaları düşer. İlgili tebliğde yapı kayıt belgesinin sadece idari yönü değerlendirilmiş ceza yönü hakkında herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Ancak evrensel hukuk kuralları gereği bir fiili kanunda suç olarak düzenlenmemiş ise o fiilden dolayı ceza verilemez ilkesi ile şüpheden sanık yararlanır ilkeleri doğrultusunda da hakkınızda açılan kamu davalarının düşeceği sabittir.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.