İş Kazası Bildiriminin Yapılmasında Bilinmesi Gerekenler 2019

SGK kategorisine 19 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 2.155 defa okundu

iş-kazası-olduğunda-kuruma-bildir

Sosyal Güvenlik Kurumu’na işe girişi bildirilmiş olan bir çalışanın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda belirtilen şartların ve durumların gerçekleşmesi halinde beden veyahut ruh sağlığının bozulmasına iş kazası denilmektedir.

Takdir edileceği üzere iş kazası olayı meydana geldiğinde bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu’na bazı durumlarda ise hem Sosyal Güvenlik Kurumu’na hem de genel kolluğa yani emniyet veya jandarmaya bildirilmesi yasal zorunluluktur. Zira 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması hüküm altına alınmıştır.

İş kazasının bildirilmesinde iş kazasına maruz kalan kişinin statüsü dikkate alınarak üçlü ayrıma gidilmektedir.

1-Hizmet sözleşmesi uyarınca çalışan (4/A) kişilerin iş kazası

İşveren yanında, bir iş sözleşmesi uyarınca çalışan sigortalının beden ve ruh sağlığı bozuldu ise yani iş kazasına maruz kaldı ise iş kazasının meydana geldiği hem genel kolluğa hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmek zorundadır. Bu bildirim işveren tarafından yapılmak zorundadır. Bu bildirimlerinde belli süreleri vardır. İşveren, iş kazasının olduğunu derhal vakit kaybetmeksizin genel kolluğa bildirmeli, yine iş kazasının olduğunu da üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadır.

Not: İş gününden kasıt hafta sonu (Cumartesi, Pazar), dini bayram (Kurban bayramı, Ramazan bayramı) ve milli bayram (29 Ekim, 30 Ağustos, 23 Nisan vb.) olmayan günler ile hesap edilir. Örneğin iş kazası çarşamba günü meydana geldi ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi en geç pazartesi günü yapılmalıdır. Burada dikkat edilecek durum yukarıda belirtilen tarihlerin dışlanacak olmasıdır.

2- Köy veya mahalle muhtarı ile kendi hesabına çalışan (4/B) kişilerin iş kazası

Kendi nam ve hesabına kendi işinde çalışan kişiler ile köy veya mahalle muhtarları iş kazasına maruz kaldıklarında ise genel kolluğa bildirim düzenlenmemiştir. Ancak kanaatimizce genel kolluğa bildirim yapılması ileride doğması muhtemel ihtilaflarda delil olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında iş kazasının meydana geldiği tarihten başlamak üzere toplamda bir ayı geçmemek üzere bildirim yapmaya engel halinin kalktığı günden itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadır. Buradaki bildirimler ise iş kazasına maruz kalan tarafça yapılmak zorundadır.

3- Tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak çalışan kişilerin iş kazası

Tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak çalışan kişiler iş kazasına maruz kaldı ise iş kazasının meydana geldiği hem genel kolluğa hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmek zorundadır. Bu bildirim işveren veyahut da iş kazasının mağduru tarafından yapılmak zorundadır. Bu bildirimlerinde belli süreleri vardır. İşveren, iş kazasının olduğunu derhal vakit kaybetmeksizin genel kolluğa bildirmeli, yine iş kazasının olduğunu da üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadır.

İş kazasını kimlerin, nereye, ne kadar sürede bildirim yapacağına ilişkin bilgilendirmenin ardından bu bilgilendirmenin ne şekilde yapılacağın açıklanması gerekmektedir.

İş kazası Sosyal Güvenlik Kurumu’na nasıl bildirilecek?

İş kazasının bildirilmesi iki yolla yapılmaktadır.

1-İnternet üzerinden e-sigorta uygulaması kullanılarak yapılabilir. Burada hizmet akdi ile çalıştırılan kişinin işvereni tarafından e-sigorta uygulamasına girilerek kullanıcı adı, işyeri şifresi ve güvenlik kodu yazıldıktan sonra açılan pencerede gerekli talimatlar izlenerek iş kazasının bildirimi yapılmış olur.

2-İş kazası ve meslek hastalığı bilgi formu doldurulup ya bizzat Sosyal Güvenlik Kurumu’na ibraz edilmesi ya da süresinde ibraz edildiğini belgeleyebilmek için iadeli taahhütlü posta yolu ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir.

iş-kazası-olduğunda-doldurulacak-form

İş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumu’na nasıl bildirileceği anlatıldıktan sonra bir de bu bildirimin yapılmadığında karşımıza çıkabilecek olan sorunları açıklamamız gerekmektedir.

İş kazası Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmezse sonuçları neler olur?

Burada da iş kazasına maruz kalan kişinin statüsü dikkate alınarak ikili ayrıma gidilmektedir.

1-Hizmet sözleşmesi uyarınca çalışan (4/A) kişiler

Yukarıda da açıkladığımız üzer hizmet sözleşmesi uyarınca çalışan kişiler iş kazasının mağduru olduklarında işverenleri tarafından üç iş günü içerisinde bildirimleri yapılması gerekmektedir. Şayet bu bildirim belirtilen süreden sonra yapılır ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimin yapıldığı tarihe kadarki geçici iş göremezlik ödeneği işveren tarafından Kuruma ödenir. Yine her yıl değişmekle birlikte 2018 yılı için 3.092,00 TL. ile 9.276,00 TL. arasında bir idari para cezasını işveren ödemek zorunda kalır.

2-Kendi hesabına çalışan (4/B) kişiler

Yine yukarıda açıkladığımız üzere kendi nam ve hesabına çalışan kişiler iş kazasının meydana geldiği tarihten başlamak üzere toplamda bir ayı geçmemek üzere bildirim yapmaya engel halinin kalktığı günden itibaren üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadır. Şayet belirtilen süreden sonra bildirim yapılacak olursa bildirim tarihine kadar hesap edilecek olan geçici iş göremezlik ödeneği iş kazasına mağduruna ödenmez.

Yorum Yaz

Yorum Yazabilmek İçin Lütfen Giriş Yapın.