"Kamu Duyuru" Kategorisi

Sıfır Atık Projesinde Bilinmeyenler

Kamu Duyuru kategorisine 17 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 915 defa okundu

sıfır-atık-izmir-sgk

Geçtiğimiz yıl 2018 yılı Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir konuşma ile “Sıfır Atık Projesi”nin tanıtımı yapan Cumhurbaşkanının eşi Emine ERDOĞAN, ülke genelinde bu projenin yayılması gerektiğini vurgulayarak bu projenin sadece çevre duyarlılığı olmadığını esasında insanlığın geleceği adına bir sorumluluk olduğunu, atıkların kılık değiştirmiş birer enerji kaynağı olduğunu belirtmiştir.

Sıfır Atık Projesi (Video)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu proje koordine edilmiş ve proje kapsamında neler yapılabileceği tek tek açıklanmıştı. Proje kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarlarının azaltılması, tüm atıkların yerinde ayrıştırılması, park ve bahçelere katkı sağlamak ve çevreyi kirletmeden ekonomiyi canlandırmak son olarak da yarınlara temiz bir dünya bırakmak amaçlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başkanlığında başlatılan çalışmada Emine ERDOĞAN’ın çağrısı ile birçok kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum örgütleri projeyi desteklediklerini belirterek katkı sunmaya çalışmışlardır.

Devamını Oku

İmar Affı Ödeme, Beyan Şekli 2019

Kamu Duyuru kategorisine 14 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 989 defa okundu

imar-affı-çıktı

Bilindiği üzere 18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na Geçici 16. madde eklenmiştir.

İlgili yasaya ulaşmak için tıklayınız!

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak bir de 06.06.2018 tarihinde 30443 sayılı Resmi Gazete ile Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı tebliğ yayınlanmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız!

Gerek kanuna eklenen geçici madde gerekse yayınlanan tebliğ ile halk arasında bilinen adı ile “İmar Affı” gündeme gelmiştir.

İmar affı nedir?

İmar Kanunu ile bu kanun ile sıkı sıkıya bağlı olan diğer yasal düzenlemelere aykırı olarak yapılmış yapıların yine başka bir yasal düzenleme ile getirilen şartlar doğrultusunda affedilmesidir.

Devamını Oku

Kamu Kurumlarında Yaz Kıyafeti Uygulaması Sona Eriyor

Kamu Duyuru kategorisine 10 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 716 defa okundu

kamu kurumu yazlık kıyafet

Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan 25.10.1982 tarih 17849 sayılı Resmi Gazetede Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Bahse konu yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin yazlık kıyafet kullanabileceği düzenlenmiştir. Aynı zamanda da yazlık kılık ve kıyafet uygulamasında çalışılan iş ve coğrafi bölgenin durumu nazara alınarak bu iş ve işlemleri yapma yetkisi Valilik Makamına bırakılmıştır.

Yine 26.05.2007 tarih 26533 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2007/14 sayılı Başbakanlık genelgesi yayınlanmıştır.

Bahse konu genelgeye göre de 15 Mayıs – 15 Eylül tarihleri arasında makam odalarına giriş ve çıkışlar dâhil olmak üzere ceket giyme ve kravat takma zorunluluğunun kaldırılması ile klimaların 22-24 dereceye ayarlanması düzenlenmiştir.

İlgili genelgeye ulaşmak için tıklayınız!

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz hem yönetmelik hem de genelge gerekçe gösterilmek suretiyle birçok Valilik Makamı kamu kurum ve kuruluşlarına (Belediye başkanlıklarına, kaymakamlıklara, üniversitelere, meslek odalarına, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine, Vergi dairelerine) yaz dönemi kılık kıyafet uygulamasının 15 Eylül 2018 tarihinde sona ereceğine dair bilgilendirme ve gereği talimatı göndermeye başlamıştır.

Devamını Oku

İkinci El Araç Satış Yönetmeliği Değişti Ekspertiz Raporu Zorunlu Oldu

Kamu Duyuru kategorisine 8 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 780 defa okundu

yönetmelikle değişik ekspertiz raporu ikinci el araç

 

Bilindiği üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 13.02.2018 tarih 30331 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’te uzun süredir gündemde olan değişiklik nihayet gerçekleşti.

Buna göre 08.09.2018 tarih 30529 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte yayınlanan önemli değişiklikler; ikinci el araç satışı yapmak isteyen işletme yetkilisi şartları, mesleki yeterlilik sertifikasının zorunluluğu, ekspertiz yaptırma mecburiyeti, garanti ve ayıplı malların listesi ve bu mallardan araç satışı yapan işletmelerin sorumluluğudur.

Yönetmelikteki ekpertiz rapor değişikliği;

Devamını Oku

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Tebliğ

Kamu Duyuru kategorisine 6 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 603 defa okundu

İhracat bedelinin getirtilmesi

Bilindiği üzere 11.08.1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş ve bir takım düzenlemeler yapılmıştı.

Ancak ülkemizin son günlerinde özellikle ekonomi alanında yaşadığı dalgalanma ve özellikle dolay ve euro para birimlerindeki yükselme nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bir takım düzenlemeler yapılması yoluna gidildi. Buna bağlı olarak da Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’un 32 sayılı kararının 8 maddesi gerekçe gösterilerek 04.08.2018 tarih 30525 sayılı Resmi Gazete’de Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2018-32/48 numaralı ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirtilmesi hakkında 6 ay yürürlükte kalacak tebliğ yayınlanmıştır.

Yayınlanan tebliğin amacı ihraç ürünleri satımından kaynaklanan bedellerin ülkemize getirtilerek kayıt dışı işlemleri en aza indirerek ülke ekonomisine bir an olsun nefes aldırmak yatmaktadır.

İhraç bedellerinin Türkiye’ye getirilmesinde belirlenecek olan usul ve esaslar yine tebliğde düzenlenmiştir. Buna göre;

 • İhracata ilişkin bedeller tahsil edildikten 180 gün içerisinde ihracata aracılık eden bakaya ya transfer edilecek ya da getirtilecek ve %80’i bankaya satılacak.
 • Özelliği olan ihracatta ise müteahhit firmalarca yapılacak olan ihracat bedeli 365 gün, konsinye ihracatları kesin satıştan 180 gün, uluslar arası fuar/sergi/haftalara satılan ihracat bedelleri ise fuar/sergi/haftaların bitiminden 180 gün, Leasing mevzuatı gereğince ihracat edilen malların bedelleri vade tarihinden 90 gün içerisinde yurda getirtilecektir.
 • Bedelin ülkeye getirtilmesinde ihracatçılar sorumlu, ilgili sorumluları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili, bedellerinin yurda getirilmesini ve satışının yapılmasını izlemekle  ihracata aracılık eden bankalar yükümlüdür.
 • Mücbir sebeplerin varlığı halinde mücbir sebebi tevsik edici belgelerin temin edilip ibraz edilmesi zorunludur.

İlgili Tebliğe Ulaşmak İçin Tıklayınız!

Devamını Oku

Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis AYGÜN

Kamu Duyuru kategorisine 6 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 529 defa okundu

ösym başkanı

Bilindiği üzere son Anayasal değişiklikler ile birlikte Cumhurbaşkanı’nın yetkileri genişletilmiştir. Buna ilişkin olarak da 3 numaralı Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanmıştı.

Bahse konu Üst Kademe Kamu Yöneticileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararname’nin 2., 3. ve 7. maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında üst kademeli yöneticilerini atayabileceği hüküm altına alınmıştı.

06.09.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2018/161 sayılı karar ile 05.09.2018 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na Prof. Dr.  Halis AYGÜN atanmıştır.

Prof. Dr. Halis AYGÜN kimdir?

 1968 yılında Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde dünyaya gelen Halis AYGÜN, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin Fen Edebiyat Fakültesi’nin Matematik bölümünden mezun olduktan sonra 1992 yılında yüksek lisansını tamamladı. Sonrasında ise mezun olduğu üniversitenin Tapoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. Ardından 1997 yılında da yurt dışında doktorasını tamamladı. 1998 yılında yardımcı doçent, 2008 yılında doçent ve son olarak da 2006 yılında frofesör unvanını almaya hak kazandı.

Devamını Oku

İfşa – Güvensiz Ürün

Kamu Duyuru kategorisine 5 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 622 defa okundu

Güvensiz Ürün İfşası

Yapılan denetimler sonucunda sağlığımızı tehdit ede, “güvensiz ürünler” çok sayıda sosyal medyadaki paylaşımlarla ifşa edilirken bir ifşa haberi daha  Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla www.guvensizurun.gov.tr adresinde güvensizliğe sebep olan nedeni ve fotoğrafıyla ifşa edilecek. Gıda dedektifi, görevini www.guvensizurun.gov.tr adresiyle vatandaşlar için tekstil, oyuncak, kanserojen gıda, oyuncak, sağlığa zararlı gıda gibi ürünlerle ilgili firma ve ürün paylaşmayı eyleme döken ilgili bakanlık yetkililerini kutluyoruz.

Devamını Oku

Bedelli Askerlik Şartları, Muaf Olma, Ödeme,Yaş Düzeltmesi Hk.

Kamu Duyuru kategorisine 5 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 782 defa okundu

Bedelli Askerlik 2018

Bedelli askerlikle ilgili 2018 yılında en güncel bilgileri soru cevap şeklinde yanıtlıyoruz. Gelin en çok karşılaşılan soru ve cevaplara birlikte bakalım.

Bedelli Askerlikten Şartları Nedir?

 • Askerlik fiili görevine başlamamış,
 • 1 Ocak 1994 (Bu tarih dahil) ve öncesinde doğmuş,
 • 15.000 TL ödeme yapmış,
 • E-Devlet üzerinden başvurunun 3 Kasım 2018 tarihine kadar yapılmış olması

şartlarıyla bedelli askerlik uygulamasından Türkiye’de ikamet eden vatandaşlarımız yararlanmış olacaktır.

Bedelli Askerlik Ücreti Son Ödeme Tarihi ve Bedelli Askerlik Ödeme Yapılacak Banklar Hangileridir?

Bedelli askerlikle ilgili kanuna eklenen maddenin yayınlandığı tarihi takip eden 3 ay dediği için son başvuru tarihi 3 Kasım 2018’dir.

3 Kasım 2018 tarihine kadar bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler ösırasıyla şu adımları izlemelidir.

 1. www.turkiye.gov.tr (E-Devlet) adresinden öncelikle arama çubuğuna ASAL Bedelli Başvuru yazdığımızda çıkan ekranda başvuru yapılmalı,
 2. Başvuru sonrası oluşturulan belgeyi indirip iki (2) adet çıktısını alıyoruz. Daha sonra çıktı aldığımız belgeyi yanımıza alarak Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası ya da PTTBank’a gidip 15.000 TL ödemenin yapılması sonucu ilgili bankadan 3 adet örnek verilecektir. Bir adet fotokopisini de alıp Bedelli Askerlik ödeme dekontunun elinizde 4 adet örneği olması işinize yarayacaktır.

Askerliği Tecilli Olanlar, Bedelli Askerlikten Yararlanmak İçin İlave Olarak Ne Yapmalıdır?

Bu aşamaya kadar ki  kısımlar yapıldıktan sonra veya bedelli aserlikle ilgili herhangi bir işlem yapılmadan önce de Askerlik Şubesine gidilerek orda bulunan dilekçeyi doldurarak ilgili askerlik şubesi personeline vermesi gerekmektedir. Bağlı bulunduğunuz askerlik bölgesi hangisiyse oraya verilmeli ya da diğer askerlik şubelerinden oraya fakslanmalıdır.

Örnek vermek gerekirse: Bursa’da ikamet etmektesiniz ancak kütüğünüzden dolayı askerlik şubeniz İzmir ise Bursa’da dilekçeyi doldurursanız dilekçeyi oradaki görevli arkadaşın İzmir’e fakslaması gerekmektedir. Eğer bedelli askerlik başvurusunu kütüğünüz olan yerden yani İzmir’den yapmış olsaydınız herhangi ekstra bir işlem yapmaya gerek kalmayacaktır.

Bu işlem yapıldıktan sonra tecilin kaldırılması gerekmektedir. Teciliniz 1-2 gün içinde kalkmıyorsa sorunun ana kaynağı dilekçeyi fakslamamaktan kaynaklanmaktadır.

Tecil iptal işlemi yapıldıysa, 4 adet ödeme dekontu, E-Devlet’ten aldığımız 2 adet Bedelli Askerlik Başvuru evrakı ile tekrar askerlik şubesine gidilip bedelli işleminin yapılması için ilgili memurun işlemi bitirip, imzanızı alması ve karşılığında bedelli askerlik belgesine dair açıklamaların yer aldığı belge verilecek ve artıık 21 günlük temel askerlik eğitimi için beklemeye geçeceksiniz.

Bedelli Askerlik Temel Eğitimi Nedir?

Bedelli askerlik  temel askerlik eğitimi 21 gün olarak planlanmıştır. Bu 21 günlük temel askerlik eğitiminde askerlik ile ilgili temel bilgiler ve temel askerlik yeteneklerini kazandırma amaçlanmaktadır.

Bu eğitimde acemi askerlikte olduğu gibi kullanılacak silahın tanıtımı, silahlı eğitim, yürüyüş ve selamlama, milli güvenlikle alakalı temel bilgilerin yer alması beklenmektedir.

Yaş Düzeltmesi Olanlar?

Daha önceki bedelli askerlik işlemlerinde olduğu gibi 2018 yılındaki bedelli askerlikte de düzenleme yapılmadan önceki doğum tarihi geçerlidir.

Örnek vermek gerekirse: 3 Ocak 1994 tarihinde doğan Ali Bey, bedelli askerlikten yararlanmak için doğum tarihi için geçerli olan son tarih 1 0cak 1994 olduğundan bedelli askerlikten yararlanamamaktadır. Bu durumdan dolayı Ali Bey yaş düzeltmesi yaptırmak için mahkemeye başvurmuş ve doğum tarihini 1 Ocak 1994’e aldırmıştır. Ali Bey’in yeni doğum tarihi her ne kadar bedelli askerlikten yararlanabilecek tarih olsa da ilgili düzenleme gereğince Ali Bey’in eski doğum tarihi olan 3 Ocak 1994 bedelli askerlikte dikkate alınacak doğum tarihidir. Bu açıklanan sebeple Ali Bey bedelli askerlik uygulamasından yararlanamaz.


Yaş durumunun tek istisnası; Resmi hastane kayıtlarına göre yapılan yaş düzeltme kararlarında gerçek doğum tarihi resmi bir belgeye dayandığı için yenilenen doğum tarihine göre bedelli askerlikten yararlanılabilinir.


Kilo Sebebiyle Askerlik Görevininden Muaf Olmuş veya Erteletmiş Olan Kişilerin Durumu Nedir?

Kilo sebebiyle muaf olan kişiler istemeleri halinde yukarıdaki şartları diğer bedelli askerlik uygulamasından yararlananlar gibi yararlanabilecektir. Ancak askerliğe elverişsiz olma sebebi ortadan kalkıncaya kadar 21 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmayacaklardır.

Kilo sebebiyle askerliğini erteletmiş olan askerlik adayı kişiler de yukarıdaki şartları sağlamaları halinde kilo sebebiyle muaf olanlar gibi sağlığı yerine kadar 21 günlük temel eğitime tabi tutulmayacaktır.


Üniversite Okuyan Öğrenciler ve Milli Sporcular Bedelli Askerlik Temel Eğitim Dönemleri Ne Zaman?

 • Üniversite eğitimini yurt içinde okuyan öğrenciler dönem fark etmeksizin temel askerlik eğitimine alınacaklardır. Ancak temel askerlik eğitiminden dolayı, öğrenciler giremedikleri sınavlar yerine mazeret sınavına alınacak, eğitimde geçen süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmayacaktır. Tersi bir işlem yapılması durumunda, üniversite yönetimine CİMER ve BİMER aracılığıyla ilgili ihbarın yapılması gerekmektedir.
 • Üniversite eğitimini örgün olarak yurt dışında okuyan öğrenciler (lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri) temel askerlik eğitimine öncelikle yaz döneminde alınacaklardır.
 • Milli takım oyuncuları ve profesyonel sporcular sezon tatillerine uygun olacak şekilde temel askerlik eğitimin tamamlayacaktır.
 • Kamuda ve özel sektörde çalışan yükümlüler ise öncelikle yaz dönemi dışındaki celp döneminde silah altına alınacaktır.

 


Dikkat edilmesi gereken özellikli konular şunlardır:

 1. Bedelli askerlik çıktığında, askerliğini yapmakta olanlar, askerlikten kaçmış olanlar, firar etmiş olanlar, hava değişiminde olanlar, izinde olanlar bedelli askerlik 2018 uygulamasından yararlanamamaktadır. Son dakika bir değişiklik olması durumunda burdan paylaşılacaktır.
 2.  Bedelli askerlik hizmeti için temel askerlik eğitiminde bulunanlar bu dönem için çalıştıkları yerlerde idari veya ücretsiz izinli sayılırlar.
 3. Bedelli askerlik 1 inci celp döneminde olan yükümlüler yoklaması, sağlık muayenesi olanlar 5 – 14 Eylül 2018 tarihleri arasında e-Devlettten (www.turkiye.gov.tr) sevk evraklarını alabileceklerdir.

 

 

Devamını Oku