7143 Yapılandırması Bozulanlara 2018 Bitmeden Ödemeyle İlgili Yeni Fırsat!

Maliye kategorisine 30 Aralık, 2018 tarihinde eklendi, 5.901 defa okundu

Daha önceki yazımızda belirttiğimiz gibi 7143 Sayılı Vergi ve SGK Alacaklarında Yapılandırma Kanununda ilk iki taksit ödeme süresi geçti. Kanunda yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksidin zamanında ödenme şartı bulunmaktaydı.

Hangi durumda  7143 Yapılandırması 2018 yılı itibariyle nasıl Bozuluyor?

  • İlk taksit ödeme zamanında ödenmediğinde,
  • İlk taksit zamanında ödenmiş olsa bile ikinci taksit süresi içinde ödenmeyince,

yapılandırma otomotikman bozulmaktaydı.

7143 sayılı kanuna 2018 Aralık ayında eklenen Geçici 2’inci madde ile 7143 vergi yapılandırması yukarıda belirttiğimiz şartları sağlamayanlara ödenmeyen tutarlar için son fırsat verildi.

Devamını Oku

Uyumlu İşverenlerin SGK Prim Borçlarına Taksit İmkanı Getirildi

SGK kategorisine 23 Kasım, 2018 tarihinde eklendi, 772 defa okundu

uyumlu-işverenlerin-sgk-borcu-60-taksite-bağlandı

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı tarafından Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde, Cumhurbaşkanlığı ile 16 bakanlığın toplamda 400 proje ile 100 günde yapması planlanan icraatlar bilinen adı ile 100 günlük eylem planı açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan bu eylem planı dahilinde, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverenlerin yüzünü güldürecek, ekonomik sıkıntılar içerisinde nefes aldıracak bir proje hayata geçirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu yayınlamış olduğu bir genelge ile uyumlu işverenler yani esasında SGK’ya olan ödev ve sorumlulukları zamanında yerine getiren, kanun ve yönetmelikler dahilinde hizmet veren geniş tabiri ile SGK nezdinde sicili temiz olan işverenler mücbir sebeplerle gününde ödenemeyen primlerin ödenmesi adına taksit imkanı getirmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun internet sitesinden yapılmış olan duyuruya göre bu taksitlendirmeden yararlanabilmek için uyumlu işverenin tarifi dolaylı olarak yapılmıştır. Şöyle ki; duyuruda primlerin taksitlendirilebilmesi için şartlar getirilmiştir. Buna göre 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olup da bu 3 yıl içerisinde beyannamelerini süresi içerisinde SGK’ya bildirmiş, borç ödeme noktasında iyi niyetli olup da son 1 yıllık borcu bulunanlar bu taksitlendirmeden yararlanabileceklerdir.

Şartları taşıyan ticari, zirai ve mesleki faaliyette bulunan işverenler, 1 yıllık aylık prim ve muhtasar borçlarını 60 aya kadar taksitlendirilecektir.

Devamını Oku

İSG KATİP’ten Gelen SGK Cezaları Haksız Bulundu

SGK kategorisine 21 Kasım, 2018 tarihinde eklendi, 2.034 defa okundu

İSG-KATİP-cezaları-haksız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini daha iyi sunabilmek, kayıt dışı işçi çalıştırmanın önüne geçebilmek adına İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programı (ISG KATİP) adı altında bir yazılım geliştirmiştir.

Kanuna göre İSG-KATİP adı verilen bu yazılım ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda sunulması ve takip edilmesini amaçlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin tanımlar ve kısaltmalar başlıklı 3. maddesinde İSG-KATİP; iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan iş sağlığı ve güvenliği kayıt, takip ve izleme programı olarak tanımlamıştır.

Bu program ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri içinde yer alan tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ISG KATİP ile işlem yapmaktadırlar. Genel olarak sistemde tanımlı olan kurum, kuruluş ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin eğitim ve staj süreçlerinin takibi de İSG-KATİP üzerinden yapılabilir. İş sağlığı ve güvenliği hizmeti için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmeleri de İSG-KATİP üzerinden yapılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 10.11.2015 tarih ve E.12349 sayılı yazısı doğrultusunda Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2016 tarih 3360350 sayılı yazısı ile SGK İl Müdürlüklerinden; ISG KATİP ve SGK kayıtlarının incelenmesi, incelemeler sırasında herhangi bir uyumsuzluğa rastlanması halinde işverenlere idari para cezası düzenlenmesi istenmiştir.

Örnek vermek gerekirse çalışan kişinin ISG KATİP’e 01.01.2018 tarihinde kaydı yapılmış ve 01.06.2018 tarihinde de çıkışı verilmiş olsun, yine aynı kişinin SGK’ya girişi 03.01.2018 tarihinde kaydı yapılmış 31.05.2018 tarihinde de çıkışı verilmiş olsun görüleceği üzere her iki kayıtta da işe giriş ve çıkışlar birbirini tutmamakta ve uyumsuzluk göstermektedir. Bu şekilde ki uyumsuzlukları çoğaltmak mümkündür.

Peki uyumsuzlukların tespit edilmesi sonucunda hangi cezalar verilmektedir?

Devamını Oku

Aile Hekimi Sorgulama ve Genel Bilgiler

SGK kategorisine 20 Kasım, 2018 tarihinde eklendi, 746 defa okundu

aile-hekimi-sorgulama

2004 yılında 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte Aile Sağlığı Merkezi (ASM) kurulması gündeme gelmiş bilinen adı ile sağlık ocakları işlevini tamamlamıştır.Bu kanuna dayanak bir de 2013 yılında Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir.

Aile Hekimi Kimdir?

Kanun ve Yönetmelikte Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapacak olan doktorun yani aile hekiminin tanımı yapılmıştır. Buna göre; zaman zaman gezici sağlık hizmeti verebilen ancak tam gün esasına göre çalışan, kişileri yaş, cinsiyet veya hastalık ayrımı yapmaksızın teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunan aile hekimi uzmanı veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca öngörülen eğitimleri alan uzman tabiplerdir.

Aile Hekiminin Görevleri Nelerdir?

Kendisine müracaat eden hastaların, hastalıklarına ilişkin teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vermek. Sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk ve üreme sağlığı konusunda hizmet vermek. Periyodik sağlık muayenesi yapmak. Hastalık gruplarına göre taramalar yapmak. Evde takibi zorunlu olan kişilere gezici sağlık hizmeti sunmak. Bulunmuş olduğu Aile Sağlığı Merkezi’nin yetersiz olması halinde hastayı diğer sağlık kuruluşlarına sevk etmek. Her türlü sağlık raporu, sevk evrakı vb. düzenlemek.

Aile Hekimi Nasıl Tayin Edilir?

Yönetmelik hükümleri gereğince kişilerin, aile hekimlerine ilk kaydı Halk Sağlığı Müdürlüğünce nüfus kayıt sistemindeki adresleri nazara alınarak yapılır. Yani kişi nerede ikamet ediyor ise oraya en yakın olan Aile Sağlığı Merkezinde görevli aile hekimi atanır. Bebek veya çocuklarda ise annelerinin aile hekimlerine kaydedilir.

Aile Hekiminin Kim Olduğu Nasıl Öğrenilir?

Devamını Oku

Beyaz Kod Uygulamasında Yeni Yasa Teklifleri

Hukuk kategorisine 3 Kasım, 2018 tarihinde eklendi, 833 defa okundu

sağlik-calisanlarina-mujde

Daha önceki Beyaz Kod (1111) Şikayeti Nasıl Yapılır? başlıklı yazımızda Beyaz Kod hakkında bilinmesi gereken tüm detayları sizinle paylaşmıştık.

Bu defa ise Beyaz Kod uygulamasının kapsamının iyileştirilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan ve sağlık çalışanlarının sağlık hizmeti sunumu veya verilen sağlık hizmetlerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı hukuksal güvencelerinin artırılmasını amaçlayan yasa tekliflerini derledik.

Bahsetmiş olduğumuz yasa teklifleri Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi mensubu milletvekillerince ayrı ayrı verilmiştir.

2019 yılı için Yasa tekliflerinde getirilen değişiklikler nelerdir?

Bunlardan birincisi Saadet Partisi Milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulan Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne değinecek olursak; sağlık alanında şiddetin önlenmesi, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sağlıklarının ve can güvenliklerinin korunması ile iş verimliliğinin artırılması gerekçe gösterilerek mevcut Türk Ceza Kanununun sağlık için tehlike madde temini başlıklı 194. maddesinden sonra gelmek üzere sağlık personeline karşı şiddet içeren tavır ve sağlık hizmetini kesintiye uğratma başlıklı 194/A maddesinin eklenmesi talep edilmiştir. Bu yasa teklifine göre sağlık çalışanları mesleğini icra ettiği esnada baskı görmesi, bir başkası tarafından nüfuz kullanılması ve hukuka aykırı olarak etkilenmesi gibi durumların ortaya çıkmasında üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörüldüğü gibi aynı zamanda bu eylemler esnasında şiddet uygulandığı takdirde ise verilecek olan cezanın yarı oranın artırılması ile verilen cezanın paraya çevrilmemesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmemesi istenmiştir. Yine Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmiş hakaret ve tehdit eylemlerinin sağlık çalışanlarına karşı işlenmesi halinde ise verilecek olan cezanın yarı oranında artırılması istendiği gibi şiddet eyleminin ölüm ile sonuçlanması halinde ise saldırgana ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılması istenmiştir.

Devamını Oku