İş Göremezlik Ödenekleri, Ölüm Aylığı ve Cenaze ile Evlenme Yardımı

SGK kategorisine 20 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 517 defa okundu

iş-kazası-işgöremezlik-ödeneği

İş kazasına maruz kalan bir kişinin beden veya ruh sağlığının bozulmasında mağdur olan çalışana, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bir takım maddi haklar tanınmış olup bu haklar genel olarak beş kategoride açıklanabilir.

1-Geçici iş göremezlik

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen bir doktor veyahut da sağlık kuruluşundan alınan raporda belirtilen dinlenme süresi boyunca sigortalının geçici olarak çalışmama durumu geçici iş göremezliktir. Buradaki önemli olan husus raporda belirtilen sürenin belirli olması ve geçici olmasıdır. Örneğin özel güvenlik görevlisi işyerinde görevinle bağlantılı olarak yaşamış olduğu bir kasten yaralama olayında 3 hafta istirahat raporu alması onun geçici iş görmezliğini göstermektedir.

Geçici iş göremezlik bedeli ise az önce söylemiş olduğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen bir doktor veyahut da sağlık kuruluşundan alınan raporda belirtilen dinlenme süresince çalışana her gün olmak üzere ödenen ödeneğe denilmektedir. İş göremezlik ödeneğinin hesaplanmasında ise iş kazası mağdurun tedavisinde sağlık kuruluşunda ayaktan mı yoksa yatarak mı tedavi olduğuna dikkat edilmektedir. Şayet iş kazası mağduru ayakta tedavi oldu ise günlük ücretinin yarısı kadar, yataklı tedavi oldu ise bu defa günlük ücretinin üçte ikisi olacak şekilde hesap edilmek suretiyle hesaplanır. Örneğin günlük ücreti 100,00 TL. olan bir çalışan iş kazasına maruz kaldığında ve hastanedeki tedavisi de ayaktan olmak suretiyle yapılıp 20 gün geçici istirahat raporu aldığında bu kişiye 1.000,00 TL. geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.

Yasal düzenleme gereğince 4/A çalışanlar yani bir hizmet karşılığı çalışanlar geçici iş göremezlik ödeneği için sigortalılık süresi ve prim gün ödemesi önemli değilken 4/B yani kendi nam ve hesabına çalışanların ise genel sağlık sigortası primi ve diğer borçlarını ödemesi gerekmektedir.

Devamını Oku

İş Kazası Bildiriminin Yapılmasında Bilinmesi Gerekenler 2019

SGK kategorisine 19 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 669 defa okundu

iş-kazası-olduğunda-kuruma-bildir

Sosyal Güvenlik Kurumu’na işe girişi bildirilmiş olan bir çalışanın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda belirtilen şartların ve durumların gerçekleşmesi halinde beden veyahut ruh sağlığının bozulmasına iş kazası denilmektedir.

Takdir edileceği üzere iş kazası olayı meydana geldiğinde bu durumun Sosyal Güvenlik Kurumu’na bazı durumlarda ise hem Sosyal Güvenlik Kurumu’na hem de genel kolluğa yani emniyet veya jandarmaya bildirilmesi yasal zorunluluktur. Zira 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması hüküm altına alınmıştır.

İş kazasının bildirilmesinde iş kazasına maruz kalan kişinin statüsü dikkate alınarak üçlü ayrıma gidilmektedir.

1-Hizmet sözleşmesi uyarınca çalışan (4/A) kişilerin iş kazası

İşveren yanında, bir iş sözleşmesi uyarınca çalışan sigortalının beden ve ruh sağlığı bozuldu ise yani iş kazasına maruz kaldı ise iş kazasının meydana geldiği hem genel kolluğa hem de Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmek zorundadır. Bu bildirim işveren tarafından yapılmak zorundadır. Bu bildirimlerinde belli süreleri vardır. İşveren, iş kazasının olduğunu derhal vakit kaybetmeksizin genel kolluğa bildirmeli, yine iş kazasının olduğunu da üç iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmek zorundadır.

Devamını Oku

İş Kazası Hakkında Bilinmesi Gereken Ayrıntılar

SGK kategorisine 19 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 361 defa okundu

iş-kazası-iş-kazası-şartları

Hayatın olağan akışı gereği gerek özel hayatımızda gerekse iş hayatımızda kaza riski ile karşı karşıyayız. Özel hayatımız dışında, iş hayatımızda kaza ile karşılaşırsak neler yapmalıyız ya da haklarımız nelerdir pek bilinmez, genelde kulaktan dolma bilgilerle bazı şeyler yapmaya çalışırız. Yaptıklarımız da ya yanlış ya da eksik olduğu için de aslında hakkımız olan şeylerden mahrum kalırız.

İş kazası konusu oldukça kapsamlı bir konu olup bu yazımızda Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde iş kazasını irdeleyeceğiz. Bu bağlamda;

İş kazası nedir?

İş kazası genel olarak çalışan kişiyi bedenen veya ruhen engelli hale getiren olaya denir.

İş kazası tanımından yola çıkacak olursak her kaza iş kazası sayılır mı sorusu aklımıza gelmektedir. Maalesef her kaza iş kazası sayılmamaktadır. Bunun için yani iş kazası olabilecek hallerin düzenlendiği ve şu an yürürlükte bulunan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun incelenmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kanunun 13. maddesinde iş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması açıkça düzenlenmiştir. Buna göre;

Hangi olaylar iş kazası sayılmaktadır?

Devamını Oku

Sıfır Atık Projesinde Bilinmeyenler

Kamu Duyuru kategorisine 17 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 394 defa okundu

sıfır-atık-izmir-sgk

Geçtiğimiz yıl 2018 yılı Eylül ayında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir konuşma ile “Sıfır Atık Projesi”nin tanıtımı yapan Cumhurbaşkanının eşi Emine ERDOĞAN, ülke genelinde bu projenin yayılması gerektiğini vurgulayarak bu projenin sadece çevre duyarlılığı olmadığını esasında insanlığın geleceği adına bir sorumluluk olduğunu, atıkların kılık değiştirmiş birer enerji kaynağı olduğunu belirtmiştir.

Sıfır Atık Projesi (Video)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu proje koordine edilmiş ve proje kapsamında neler yapılabileceği tek tek açıklanmıştı. Proje kapsamında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık miktarlarının azaltılması, tüm atıkların yerinde ayrıştırılması, park ve bahçelere katkı sağlamak ve çevreyi kirletmeden ekonomiyi canlandırmak son olarak da yarınlara temiz bir dünya bırakmak amaçlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının başkanlığında başlatılan çalışmada Emine ERDOĞAN’ın çağrısı ile birçok kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum örgütleri projeyi desteklediklerini belirterek katkı sunmaya çalışmışlardır.

Devamını Oku

İmar Affı Ödeme, Beyan Şekli 2019

Kamu Duyuru kategorisine 14 Eylül, 2018 tarihinde eklendi, 375 defa okundu

imar-affı-çıktı

Bilindiği üzere 18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na Geçici 16. madde eklenmiştir.

İlgili yasaya ulaşmak için tıklayınız!

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak bir de 06.06.2018 tarihinde 30443 sayılı Resmi Gazete ile Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı tebliğ yayınlanmıştır.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız!

Gerek kanuna eklenen geçici madde gerekse yayınlanan tebliğ ile halk arasında bilinen adı ile “İmar Affı” gündeme gelmiştir.

İmar affı nedir?

İmar Kanunu ile bu kanun ile sıkı sıkıya bağlı olan diğer yasal düzenlemelere aykırı olarak yapılmış yapıların yine başka bir yasal düzenleme ile getirilen şartlar doğrultusunda affedilmesidir.

Devamını Oku